Blog

PySilesia #1/2016

Po długiej przerwie wracają comiesięczne spotkania programistów i sympatyków Pythona na Śląsku. Na pierwszym spotkaniu w roku 2016 szykuję się ciekawa tematyka. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału, można też zgłaszać propozycje swoich wystąpień na mail pysilesia@python.org. Spotkania PySilesia to również dobra okazja

Coding Dojo

Grupa śląskich zapaleńców pythona serdecznie zaprasza wszystkich, głodnych kodowania w tymże wspaniałym języku, do udziału w naszym pierwszym Coding Dojo. Termin spotkania to 15 lipca, od godz. 18.00 do oporu, tym razem spotykamy się w klubie Inwersja (Katowice, ul Gliwicka 10, wejściem w lewo na I piętro).

Spotkanie założycielskie PLPUG 2014 r.

Droga społeczności,

Spotkanie majowe

22 maja spotkamy się już tradycyjnie w śląskim hackerspace żeby porozmawiać o Pythonie. W planach mamy porozmawiać o czymś nowym, coś powtórzyć i dowiedzieć się co słychać w dużym świecie, czyli:

Spotkanie lutowe

Kolejne spotkanie PySilesia odbędzie się 13 lutego. Wszystkich sympatyków języka Python serdecznie zapraszamy. Aktualnie zaplanaowane są 2 prezentacje: